Osnovni podatki

VINTIM, varnost in zdravje pri delu d.o.o.
Cankarjeva ulica 3a
8270 Krško
SI-Slovenija

DDV: SI89835140
Mat.št.: 1540963000

TRR: 02982-0256273092 pri NLB

Tel.: 07/490 22 80
GSM: 070 439 330

E-mail:
O podjetju

Podjetje Vintim d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 in se od začetka ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu.

Z rastjo podjetja se je večalo tudi število redno zaposlenih in v letu 2008 jih je bilo že pet. Podjetje je sposobno ponuditi celovito in kakovostno storitev iz kateregakoli področja svojih dejavnosti.


Storitve

Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje vseh vrst storitev ter svetovanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Poleg tega se podjetje ukvarja tudi s prodajo proizvodov s področja varnosti in zdravja pri delu ter povezanimi poprodajnimi aktivnostmi.

Hitro razvijajoče se moderno podjetje je izredno močno usmerjeno v stalni dvig kakovosti in izboljševanje sistema kakovosti oziroma poslovanja. Ob močni konkurenci nam prav kakovost najzanesljivejše zagotavlja obstoj v tekmi na trgu.

Naša naravnanost na kakovost, je bila samo dodatna potreba in vzpodbuda za odločitev, da si uredimo sistem vodenja kakovosti oziroma poslovanja skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO ISO 9001:2008.


Vizija in poslanstvo

VIZIJA- postati (prepoznavni) ponudnik celovitih rešitev iz področij varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, koordinacij varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter na področju higiene živil.

POSLANSTVO- zagotavljanje,kompetentnih in celovitih rešitev iz področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, ter koordinacij varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih potrebnih za nemoteno obratovanje naših strank v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.
Telefon: 07/490 22 80, Mobitel: 070 439 330
Matična številka: 1540963, Davčna številka: SI89835140
Grafično oblikovanje:  Flamus
Izdelava spletnih strani - 1A INTERNETIzdelava spletnih strani: