Osnovni podatki

VINTIM, varnost in zdravje pri delu d.o.o.
Cankarjeva ulica 3a
8270 Krško
SI-Slovenija

DDV: SI89835140
Mat.št.: 1540963000

TRR: 02982-0256273092 pri NLB

Tel.: 07/490 22 80
GSM: 070 439 330

E-mail:
Storitve

Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje vseh vrst storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Poleg tega se podjetje ukvarja tudi s prodajo proizvodov s področja varnosti in zdravja pri delu ter povezanimi poprodajnimi aktivnostmi.

Hitro razvijajoče se moderno podjetje je izredno močno usmerjeno v stalni dvig kakovosti in izboljševanje sistema kakovosti oziroma poslovanja. Ob močni konkurenci nam prav kakovost najzanesljivejše zagotavlja obstoj v tekmi na trgu.

Naša naravnanost na kakovost, je bila samo dodatna potreba in vzpodbuda za odločitev, da si uredimo sistem vodenja kakovosti oziroma poslovanja skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001:2008.

Dejavnosti so zajete v naslednjih programih:
 • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
  Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l. RS, št. 43/11) je začel veljati 03.12.2011 in določa vrsto ukrepov za zagotavljanje varnega dela. Z namenom zmanjševanja tveganj na delovnih mestih ter preprečevanja poškodb pri delu, zdravstvenih okvar, invalidnosti; prinaša naslednje novosti:
  • promocija zdravja na delovnih mestih,
  • preprečevanje psihosocialnih tveganj (nadlegovanje, trpinčenje...),
  • preprečevanje nasilja tretjih oseb,
  • prepoved dela pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih drog,
  • prepoved dela pod vplivom psihoaktivnih zdravil (povečane nevarnosti za poškodbe),
  • definicija "predhodno varstvo",
  • definicija "samozaposlene osebe" in njene odgovornosti,
  • ukinitev 9. evidenc,
  • višje kazni za kršenje določil
  • Usposabljanje zaposlenih (teoretično, praktično)
   Obveznosti delodajalca za usposabljanje delavcev s področja varstva pri delu je opredeljeno v 38. členu Zakona o varnosti in zdravju (UR.l. RS, št. 43/11). Med drugim je v 38. členu zapisano:
   Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.
  • Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja
   Obveznost delodajalca za izdelavo strokovne Ocene tveganja je določena v 17. členu, seznanjanje delavcev z nevarnostmi pri delu pa je opredeljeno v 18. členu Zakona o varnosti in zdravju (UR.l. RS, št. 43/11).
  • Pregledi in preizkusi delovne opreme
   Pregledi delovne preme so izvedeni skladno s Pravilnikom o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Ur.l. SRS, št. 35/1988) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS, št. 101/2004)
  • Preiskave delovnega okolja (meritve mikroklime in osvetljenosti)
   Meritve mikroklime in osvetljenosti na delovnih mestih se izvajajo skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99, 64/01) in Pravilnikom o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo ( Ur. L SRS 35/ 88) najkasneje vsaka tri leta.
 • POŽARNO VARSTVO, POŽARNA PREVENTIVA POŽARNO VARSTVO, POŽARNA PREVENTIVA
  • Usposabljanje zaposlenih (teoretično in praktično)
  • Usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje evakuacije
  • Usposabljanje oseb odgovornih za začetno gašenje požarov
  • Izdelava požarnega reda
  • Izdelava požarnega in evakuacijskega načrta
  • Praktična izvedba evakuacije
  • Ocena požarne ogroženosti
  • Kontrolni pregledi
  • Načrt zaščite in reševanja
 • KOORDINACIJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH KOORDINACIJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH
  • Koordinacija I
  • Koordinacija II
 • SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE SVETOVALEC ZA KEMIKALIJE
 • VZPOSTAVITEV SISTEMA HACCP VZPOSTAVITEV SISTEMA HACCP
 • SNEMANJE S TERMOVIZIJSKO KAMERO SNEMANJE S TERMOVIZIJSKO KAMERO
  • termovizijski pregledi v gradbeništvu,
  • termovizijski pregledi elektro naprav,
  • termovizijski pregledi v industriji,
  • termovizijski v vzdrževanju, v energetiki.
pošljite povpraševanje >>
Telefon: 07/490 22 80, Mobitel: 070 439 330
Matična številka: 1540963, Davčna številka: SI89835140
Grafično oblikovanje:  Flamus
Izdelava spletnih strani - 1A INTERNETIzdelava spletnih strani: